Kontakt

info@helkatours.hu

(kontakt ogólny w języku polskim, węgierskim i angielskim)

Katarzyna Kociuba

kociuba@helkatours.hu

(kontakt bezpośredni w języku polskim, węgierskim i angielskim)

tel. kom.: +36 30 288 49 52

(ok. 1,80 zł/1 min.)